Verzoek pakketvorming met maandbetaling

Wij bieden u de mogelijkheid uw totale verzekeringspakket (met uitzondering van levensverzekeringen) te betalen middels een vast bedrag per maand.
Hierbij is het géén probleem dat de verzekeringen bij verschillende maatschappijen lopen.

Met een maandbetalingsregeling heeft u een overzichtelijk kostenpatroon, waarbij u géén hoge nota’s op ongelukkige momenten ontvangt.
Wij incasseren dan maandelijks automatisch de te betalen premie. Aan het eind van het
kalenderjaar ontvangt u dan van ons een verzekeringsoverzicht met de afrekening.

Wellicht handig om elders lopende verzekeringen ook bij ons onder te brengen en mee te
nemen in het vaste maandbedrag.